Máy ấp trứng Bách Khoa - Dân dụng

 • Máy ấp trứng 100 trứng LAMINAR-S100

  Máy ấp trứng 100 trứng LAMINAR-S100
  Model : LAMINAR-S100
  Giá : 4.700.000 đồng/máy
  Tặng khay nở nhựa 500x500mm
  Được mua máy hút bụi vệ sinh máy ấp với giá gốc
  ♣ Giao hàng miễn phí trong nội thành TPHCM
  ♣ Bảo hành : 12 tháng
  (Sản phẩm được Nghiên cứu & Phát triển bởi các Giảng viên & Kỹ sư ĐH Bách Khoa TPHCM)

   

  Số điện thoại hỗ trợ:
  ■ Mua hàng : 028 38682008
  ■ Kỹ thuật :    0968 917792
 • Máy ấp trứng 200 trứng LAMINAR-S200

  Máy ấp trứng 200 trứng LAMINAR-S200
  Model : LAMINAR-S200
  Giá : 5.300.000 đồng/máy
  Tặng khay nở nhựa 500x500mm
  Được mua máy hút bụi vệ sinh máy ấp với giá gốc
  ♣ Giao hàng miễn phí trong nội thành TPHCM
  ♣ Bảo hành : 12 tháng
  (Sản phẩm được Nghiên cứu & Phát triển bởi các Giảng viên & Kỹ sư ĐH Bách Khoa TPHCM)

   

  Số điện thoại hỗ trợ:
  Mua hàng : 028 38682008
  Kỹ thuật :    0968 917792
 • Máy ấp trứng 300 trứng LAMINAR-S300

  Máy ấp trứng 300 trứng LAMINAR-S300
  Model : LAMINAR-S300
  Giá : 5.900.000 đồng/máy
  Tặng khay nở nhựa 500x500mm
  Được mua máy hút bụi vệ sinh máy ấp với giá gốc
  ♣ Giao hàng miễn phí trong nội thành TPHCM
  ♣ Bảo hành : 12 tháng
  (Sản phẩm được Nghiên cứu & Phát triển bởi các Giảng viên & Kỹ sư ĐH Bách Khoa TPHCM)

   

  Số điện thoại hỗ trợ:
  Mua hàng : 028 38682008
  Kỹ thuật :    0968 917792
 • Máy ấp trứng 400 trứng LAMINAR-S400

  Máy ấp trứng 400 trứng LAMINAR-S400
  Model : LAMINAR-S400
  Giá : 6.500.000 đồng/máy
  Tặng khay nở nhựa 500x500mm
  Được mua máy hút bụi vệ sinh máy ấp với giá gốc
  ♣ Giao hàng miễn phí trong nội thành TPHCM
  ♣ Bảo hành : 12 tháng
  (Sản phẩm được Nghiên cứu & Phát triển bởi các Giảng viên & Kỹ sư ĐH Bách Khoa TPHCM)

   

  Số điện thoại hỗ trợ:
  Mua hàng : 028 38682008
  Kỹ thuật :    0968 917792
 • Máy ấp trứng 500 trứng LAMINAR-S500

  Máy ấp trứng 500 trứng LAMINAR-S500
  Model : LAMINAR-S500
  Giá : 7.700.000 đồng/máy
  Tặng khay nở nhựa 500x500mm
  Được mua máy hút bụi vệ sinh máy ấp với giá gốc
  ♣ Giao hàng miễn phí trong nội thành TPHCM
  ♣ Bảo hành : 12 tháng
  (Sản phẩm được Nghiên cứu & Phát triển bởi các Giảng viên & Kỹ sư ĐH Bách Khoa TPHCM)

   

  Số điện thoại hỗ trợ:
  Mua hàng : 028 38682008
  Kỹ thuật :    0968 917792
 • Máy ấp trứng 600 trứng LAMINAR-S600

  Máy ấp trứng 600 trứng LAMINAR-S600
  Model : LAMINAR-S600
  Giá : 8.500.000 đồng/máy
  Tặng khay nở nhựa 500x500mm
  Được mua máy hút bụi vệ sinh máy ấp với giá gốc
  ♣ Giao hàng miễn phí trong nội thành TPHCM
  ♣ Bảo hành : 12 tháng
  (Sản phẩm được Nghiên cứu & Phát triển bởi các Giảng viên & Kỹ sư ĐH Bách Khoa TPHCM)
   

   

  Số điện thoại hỗ trợ:
  Mua hàng : 028 38682008
  Kỹ thuật :    0968 917792
 • Máy ấp trứng 800 trứng LAMINAR-S800

  Máy ấp trứng 800 trứng LAMINAR-S800
  Model : LAMINAR-S800
  Giá : Call
  Tặng khay nở nhựa 500x500mm
  ♣ Giao hàng miễn phí trong nội thành TPHCM
  ♣ Bảo hành : 12 tháng
  (Sản phẩm được Nghiên cứu & Phát triển bởi các Giảng viên & Kỹ sư ĐH Bách Khoa TPHCM)

   

  Số điện thoại hỗ trợ:
  Mua hàng : 028 38682008
  Kỹ thuật :    0968 917792
 • Máy ấp trứng 1000 trứng LAMINAR-S1000

  Máy ấp trứng 1000 trứng LAMINAR-S1000
  Model : LAMINAR-S1000
  Giá : 16.000.000 đồng/máy
  Tặng khay nở nhựa 500x500mm
  ♣ Giao hàng miễn phí trong nội thành TPHCM
  ♣ Bảo hành : 12 tháng
  (Sản phẩm được Nghiên cứu & Phát triển bởi các Giảng viên & Kỹ sư ĐH Bách Khoa TPHCM)

   

  Số điện thoại hỗ trợ:
  Mua hàng : 028 38682008
  Kỹ thuật :    0968 917792
 • Máy ấp trứng 1200 trứng LAMINAR-S1200

  Máy ấp trứng 1200 trứng LAMINAR-S1200
  Model : LAMINAR-S1200
  Giá : 17.500.000 đồng/máy
  Tặng khay nở nhựa 500x500mm
  ♣ Giao hàng miễn phí trong nội thành TPHCM
  ♣ Bảo hành : 12 tháng
  (Sản phẩm được Nghiên cứu & Phát triển bởi các Giảng viên & Kỹ sư ĐH Bách Khoa TPHCM)
   

   

  Số điện thoại hỗ trợ:
  Mua hàng : 028 38682008
  Kỹ thuật :    0968 917792