Máy ấp trứng Công nghiệp Bách Khoa

 • Máy ấp trứng 2000 trứng công nghiệp

  Máy ấp trứng 2000 trứng công nghiệp

  Model : BKi-M2000 

  (Module 2000 trứng - Không xe trứng)

  Giá : 24.500.000 đồng/máy

  ☀ Máy 2400 trứng : 27.000.000 đ/máy
  Số điện thoại hỗ trợ:
  ■ Mua hàng : 028 38682008
  ■ Kỹ thuật :    0968 917792
   
 • Máy ấp trứng 3000 trứng công nghiệp

  Máy ấp trứng 3000 trứng công nghiệp

  Model : BKi-M3000 

  (Module 3000 trứng - Không xe trứng)

  Giá : 32.500.000 đồng/máy

  Số điện thoại hỗ trợ:
  ■ Mua hàng : 028 38682008
  ■ Kỹ thuật :    0968 917792